Irritabel tarmsyndrom

Irritabel tarmsyndrom

Irritabel tarm syndrom (irritable bowel syndrome,IBS) er en fellesbetegnelse på flere plager som har med tarm og fordøyelse og gjøre. Symptomer kan vise seg som magesmerter, oppblåsthet, forstoppelse og diaré. Tilstanden er nokså vanlig, og man foreslår en forekomst på mellom 5-30%. Fagfolk har tidligere ment at årsaker til IBS kommer av stress og psykiske årsaker, men nå peker forskningen mot at det er en fysisk lidelse. Man vet fortsatt ikke årsaken til IBS, men behandlingstiltak er mer prioritert nå enn før. En av tiltakene som har fått mye oppmerksomhet er en såkalt FODMAP-diett. Les Isabels artikkel om FODMAP-dietten, hvordan den kan være et alternativ til behandling og hvorfor man bør følges tett opp av noen med kompetanse på området.

Du kan lese hele artikkelen ved å trykke på linken nedenfor:
The effect of a low FODMAP diet in patients with irritable bowel syndrome